سامسونگ را شاید بتوان تنها شرکتی نام برد که هنوز دارد به تولید گوشی های تاشو می پردازد. حدود یک ماه پیش


لینک منبع و پست :گوشی تا شوی Galaxy Folder 2 سامسونگ نتوانسته تائیدیه ی FCC را دریافت نماید
http://www.techfars.com/45396/%da%af%d9%88%d8%b4%db%8c-%d8%aa%d8%a7-%d8%b4%d9%88%db%8c-galaxy-folder-2-%d8%b3%d8%a7%d9%85%d8%b3%d9%88%d9%86%da%af-%d9%86%d8%aa%d9%88%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%aa%d9%87-%d8%aa%d8%a7%d8%a6%db%8c%d8%af/